กาบเชิงถิ่นคนดี   เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า    ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า  แหล่งการค้าที่ช่องจอม

แนะนำเกษตรอำเภอกาบเชิง
 

 
นายบรรลือ ลักษวุธ
เกษตรอำเภอกาบเชิง
เมนู
  แนะนำสำนักงาน
  ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  ภูมิป้ัญญาท้องถิ่น
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  งบเดือนและเวลาทำการ
  รายงานผลการปฏิบัติงานของพนง.ราชการ
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
  บุคลากรในสำนักงาน
ข่าวสารจากเกษตรตำบล
  นายบรรลือจับมาเล่าเอามาฝาก
  ศูนย์ถ่ายทอดประจำตำบล
 
 
องค์ความรู้ประจำตำบล
  องค์ความรู้ตำบลกาบเชิง
  องค์ความรู้ตำบลตะเคียน
  องค์ความรู้ตำบลโคกตะเคียน
  องค์ความรู้ตำบลด่าน
  องค์ความรู้ตำบลแนงมุด
  องค์ความรู้ตำบลคูตัน
webmaster เล่าสู่ฟัง
  เชิญเที่ยวถิ่นกาบเชิง
  ผลิตภัณฑ์ OTOP
  หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
  Mailbox
  คุยกันภาษา webmaster
  ติดต่อ webmaster
เว็บไซค์ในเครือ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  ระบบใบรับรองเงินเดือน
  อากาศวันนี้ที่สุรินทร
  ระบบ ssnet
  วิสาหกิจชุมชน
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
  เว็บไซด์จังหวัดสุรินทร
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
เริ่มนับ 4 Sep. 2008
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิงรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง2553/54 รอบที่1 (ข้าวนาปี) ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียด

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิงรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2553/54 รอบที่1 (ข้าวนาปี) ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียด

   

 

 

ข่าวกิจกรรม

 


สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง จัดพิธีมอบเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2552
(พายุกิสนา) 05/08/2553
รายละเอียด

 


สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิงร่วมกับ วว. อบรมเกษตรกร ในเรื่องการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ ณ หอประชุมอำเภอกาบเชิง
17/06/2553
รายละเอียด

   

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง
726  หมู่ที่ 17  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  32210
E-mail
:
sr_kapchoeng@doae.go.th
โทรศัพท์  044 - 559049